Emmin portfoliot

Muutama sana omista portfoliostani

Olen henkilökohtaisesti tehnyt monenlaisia portfolioita

  • ammatillisia portfolioita
  • tiettyyn tarkoitukseen ja
  • opetusportfolioita

ja moneen eri tarkoitukseen

  • työn hakuun
  • opiskelupaikan hakuun ja
  • apurahahakuun

Portfoliokursseillani on ollut tekijöitä: palvelumuotoilulta, teolliselta muotoilulta, vaatetus- tekstiili- sisustus- peli- ja graafiselta suunnittelulta, sekä valokuvauksen opiskelijoita ja muutama audiovisuaaliselta mediakulttuurilta ja kuvataidekasvatukselta. Olen myös arvioinut portfolioita niin ohjauksessa olevilta opiskelijoilta, kuin muulta tulevilta, sekä työnhakijoilta.

Teettämäni tehtävät eivät kuitenkaan rajoitu vain muotoiluun, suunnitteluun tai taideaineisiin. Kehittämälläni menetelmälläni on mahdollista tehdä vaikuttava portfolio, jos vain jotakin visuaalista materiaalia (kaavioita, kuvia, piirroksia) on käytettävissä.

Ensimmäisen portfolioni tein vuonna 2006, joka itse asiassa oli wordpress-sivusto! Hahaa, tämä ei ole siis juurikaan muuttunut, nykyinenkin on siellä. Mutta väliin ehtii monenlaista! Olen seurannut aitiopaikalta ”suunnittelijan mustan salkun” digitalisoitumista.

Yritykseni, PortfolioAkatemian, perustin syksyllä 2021. Halusin päästä jakamaan oppejani laajemminkin. Portfolio on tärkeä työnhaun asiakirja, sillä se on ikään kuin CV:n visuaalinen jatko.

Yksi esimerkki portfoliosta

Tässä muutamia sivuja portfoliostani, jolla hain palvelumuotoilun maisteriohjelmaan 2020 – ja pääsin. Muistaakseni töiden määrä oli rajoitettu ja sivumäärä myös. Yhteystiedot yms. on poistettu tiedostosta ja värit hieman vääristyivät exportauksessa.

Verkkoportfolioni löytyy osoitteesta emmiharjuniemi.com – mutta se on tällä hetkellä päivityksessä.